Namenindex
Agema
Gerlantje Willems
Baartse
Cornelis
Duifje
Bal
Hendrik Antonie
Behm
August Karl Hermann
Johan Friedrich
Beuker
Hermannes Jelles
Mietje
Bijl
Trijntje
Blanksma
Pieter
Trijntje
Blok
Pieter
Pieter Engel Johannes
Boelhouwer
Lavina
Boelmans
Aukje Willems
Boer, de
Harke
Kees
Petronella Katharina
Boersma
Klara Klazes
Bogaard
C.
Bonder
Geertje
Boode
Geertruida
Wilhelm Franciscus
Boonstra
Tjerkje Tjerks
Botte
Anne Adelheid
Brug, ten
Foekje
Martinus
Buma
Jan Wijbrens
Wijbren Herres
Burdorf
Johanna Dorothea
Buuren, van
Gerrit
Jacobus
Buwalda
Antje Klaazes
Klaas Sybrens
Colet
Mya
Corper (Korper)
Jantje Hendriks
Crombouw
Cora Johanna
Cornelis Jacobus
Damiaans
Dirk
Hendrika Petronella
Derksema
Frederik Thijs
Dijkstra
Jeltje Sjoerds
Dockum, van
Wijbe Wijtzes
Dokkum, van
Wijtze Wijbes
Donia
Jenne Jakkeles
Duman
Coert
Froukje
Durewald
Henderina
Fallentin
Alida Maria
Feddema
Antje
Franz
Maria Frederike
Galema
Eibert Rienses
Rients
Gijzelaar
Jacob
Jacobus Johannes
Godthelp
Foekje
Thomas
Gorkum, van
Dirk Jakobs
Graaf, de
Wilhelmina
Groenveld
Grietje
Harting
Stephanie
Hartsema
?
Abraham
Hendriks
Engeltje
Hendrick Tijsen
Herrebout
Cornelis Jacobus
Willem Marinus
Hodde
Jeannette Maria
Johannes Christiaan
Holstein
Lieuwe
Horsman
Hendrik
Maartje
Horst, van der
Maaike Gerbens
Houbijn
Riemke
Houtgraaf
Jacomina Cornelia
Jaeger Nickel
Bertus
Hermanna Hendrika
Jong, de
Sibbeltje
Jongbloed
Marcellus
Jonker
Aleida Pieternella
Gerrit Jacob
Kalk
Dirk Tiete
Henderkien Anje
Keesom
Cornelis Hendrikus Anthonius
Maria Jeanne Johanna
Keizer
Trijntje
Klerk, de
Dirk
Johannes
Klesman
Elsje
Koenen
Piertje
Korper
Hendrik
Koster
Trijntje
Krassenburg
Gerben
Kuijters
Geertruida
Kwekkeboom
Hendrika
Laan, van
Reinnet
Lieuwma
Jacomina Hoites
Ligteringen
Pieternella Gijsberta
Louenaar
Janke Pieterse
Mentink
Janna Berendina
Mieloo
Sara
Molenaar
Gerrit Douwe
Symon Gerrits
Monné
Maria
Mulder
Harmen Klazes
Meino
Niessink
Isabella Maria
Nieuwenhuis
Dirkje Sikkes
Nunen, van
Marc
Olivier
Johanna
Otten
S.
Panhuis
Ank
Panman
Jan Eildert
Pennarts
Jeannette Leonarda Catharina
Piekema
Eeke Lazes
Plantinga
Grietje
Sikke Pieters
Pool
Baukje Riemers
Riemer Hendriks
Poort
?
?
Aimée
Akke
Aleida Madeleine Emma
Alida Maria
André Jacob
Andrea Danielle Maria
Anke Jacoba
Anton Jan
Arjen
Arjen
Arjen
Arjen
Arjen
Arjen Dirks
Arjen Jans
Bart-Jan André
Bastiaan Andre
Baukje
Bobby
Bram
Coert
Coert
Coert
Cornelis
Cornelis
Cornelis Arjans
Cornelis Arjans
Cornelis Arjen
Dirk Arjans
Dirkje
Dirkje
Dirkje Arjens
Eeke
Engeltje Arjans
Eurelia
Geertruida
Geertruida
Grietje
Harmen
Harmen
Harmen
Harmen
Harmen
Hendrik
Hendrik
Hendrik Arjans
Hendrika
Hielkje
Hielkje
Hielkje Jans
Hylkie Dirks
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jacobus
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan Arjans
Jan Arjens
Jan Jacob
Jan Jacob
Jan Jacob
Janke
Jansje
Jantje
Jantje
Jantje Arjens
Jantje Cornelis
Jeanette Maria
Jens
Johanna Gesina
Johanna Harmina
Johannes
Jolanda
Klaas
Madeleine Esther
Marcel
Marcella Jeanette
Margaretha
Marianne
Marijke
Marijn
Meindert Johannes
Meino Johanna
Melissa
Mylène
Peter
Peter
Pieter
Pieter
Pieter Jan
Riemer
Riemke
Robbert Tjeerd
Roderick Jan
Sara Johanna Petronella
Siebrigje
Sikke
Sjoedje
Sjoerdje
Sjoerdtje
Stefke Jacobina Cornelia
Tjeerd
Tjeerd
Tjeerd
Tjerkje
Wikje Harmina
Wilhelmina
Posthuma
Hendrikje Jans
Postma
Jacob
Tjeerd
Postumus
Anneliese Eva
Potting
Bauke
Johannes Jacobus
Praat
Maria
Prins
Wikje
Pronker
Cornelia
Radsma
Johanna
Tjeerd Martensz
Reidsma
Janke Pieters
Reinkpol
?
Ridder, de
Antonia Jacoba
Christiaan Johannes
Scheeren
Joanna Maria
Schoenmaker
Anna Maria Hendrika
Schuiteman
Jannetje
Schut
Ariaantje
Jacobina Cornelia
Jacobus Cornelis
Pieter
Sijbesma
Geeske
Simons
Trijntje
Slotboom
Drika Willemina
Gerrit Jan
Smeets
Jan Mathijs
Joanna Maria
Souverein
Cornelis
Spaander
Cornelia Anna
Steenken
Hendrika Petronella
Susan
Abraham Johannes
Izaak
Petronella
Symonides
Trijntje
Teeckelenburgh, van
Andre Jacob
Janna Maria
Tuinstra
Niesje
Pieter
Velthuis
Regina Jacobs
Verbeek
Jannetje
Verhulst
Frederika Maria
Vettevogel
Geertruida
Jacob Jansz.
Vlies, van der
Jan
Johanna Christina
Vliet, van der
Gerardus Jacobus
Jacobus
Voorthuijsen
Hendrik Cornelis
Voorthuijzen
Wessel
Vos, de
Ebeltje
Vries, de
Hieke
Simon Sijbrens
Wal, de
Eelko
Weide, van der
Jetske
Pieter
Wilgenburg, van
Antonius
Willigen, van
Aaltje
Jan
Woudenberg, van
Elsje
Hendrik
Wouters
Anne
François
Zee, van der
Rike
Zoete
Jacobus
Jacobus Jacobs
Zwerver
Klaas
Pieter
?
..Arjen Buikes
Akke Jansdr
Arien
Arien
Fokeltje Jacobs
Fokje Taekes
Fyoukien Hendriks
Grijetie
Hylkien Martens
Jacob
Janine
Marten Wijbes
Rinske Jelles
Tjeerd